Vedení účetnictví

Účetnictví patří mezi základní stavební jednotky každého podniku. Vedení účetnictví však často nebývá nejpříjemnější činností vedení podniku. Pokud si tedy chcete udělat čas na věci, které Vás naplňují více, svěřte vedení účetnictví nám. Nás účetnictví baví a svoji práci děláme s náležitou péčí. Vedení účetnictví a daňové služby patří mezi naše hlavní činnosti.

V rámci vedení účetnictví Vám nabízíme následující služby:

Kompletní vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby

Možnost vedení účetnictví on-line

Vedení mzdového účetnictví a personalistiky

Možnost sjednání účetní „Hot-line“

Zastupování na úřadech a při kontrolách

Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.

Pro podrobnější popis nabízených služeb pokračujte na záložku „PODROBNOSTI“.

Vedení účetnictví

 • kompletní vedení podvojného účetnictví i daňové evidence
 • zpracování účetnictví na základě dodaných tištěných dokladů (doklady buď přivezete, anebo si pro ně přijedeme)
 • vedení veškerých účetních knih – pokladní, faktur, účetní deník

Vedení účetnictví ON-LINE

 • prostřednictvím „vzdálené plochy“ buď
  • ve Vašem software (POHODA, HELIOS, BYZYS), a nebo
  • umožněním přístupu do našeho software (POHODA)
 • v případě využití služby účetnictví online prostřednictvím přístupu do našeho software Vám odpadnou náklady na pořízení účetního systému a jeho pravidelné aktualizace, a také budete mít možnost sledovat evidenci faktur (došlých/vydaných) a jejich platby v jednom systému (odpadají např. různé pomocné tabulky)

Vedení mzdového účetnictví a s tím související personalistika

 • vše, týkající se pracovního poměru – smlouvy, přihlášky, odhlášky, evidenční listy, výpočet mzdy, přehledy pro pojišťovny, výplatní pásky, převodní příkaz pro zákonné odvody a další

Služba účetní „Hot-line“

 • je možné sjednat poradenství na bázi „Hot-line“, při kterém jsme připraveni 7 dní v týdnu, 17 hodin denně odpovídat na Vaše dotazy týkající se účetnictví

Zastupování na úřadech a při kontrolách

 • v případě potřeby Vás na základě plné moci budeme zastupovat před správci daně, správci sociálního a zdravotního pojištění či dalšími úřady
 • máme zkušenosti se zastupováním klientů u daňových kontrol od zahájení až po závěrečnou zprávu (vždy postupujeme dle všech dostupných zákonů s využitím všech legislativních možností, vyhlášek a pokynů s cílem minimálního dopadu na klienta)

Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.