Ekonomické služby

Pokud máte malou firmu, můžete si zřídit buď vlastní ekonomické oddělení, případně zaměstnat účetní a nebo si ekonomické služby objednat u externích specialistů. Buď klasických účetních a nebo také někoho, kdo Vám kromě vedení účetnictví, zpracovávání mezd a daňových přiznání, zajistí kompletní ekonomický servis, který si mohou interně zajistit pouze střední a velké společnosti.

V rámci ekonomických služeb nabízíme:

Analytické služby

Služby controllera

Treasurer služby

Ekonomický coaching managementu

 

Pro podrobnější popis nabízených služeb pokračujte na záložku „PODROBNOSTI“.

Analytické služby

 • pravidelné výstupy z účetnictví v transparentní podobě pro vedení společnosti
 • analýzy ekonomických ukazatelů jednotlivých celků (např.středisek, výrobních řad, obchodních případů, projektů, apod.)
 • návrh optimalizace fixních nákladů (zvláště pak osobních), objemu zásob, platebních podmínek, cenové politiky, způsobu motivujícího ohodnocování zaměstnanců

Služby controllera

 • spoluvytváření strukturalizovaných rozpočtů a plánů
 • předkládání reportů – přesného a přehledného zobrazení aktuální situace podniku, středisek, projektů, zakázek atd. plus signalizace odchylek od požadovaných stavů (cílů a plánů)
 • návrhy ekonomických opatření – reakcí na zjištěné odchylky od plánů, rozpočtů, dohodnutých podmínek apod.
 • predikce vývoje ekonomických výsledků a zvláště pak cash flow  (předpoklad vývoje hotovosti včetně potřeb vnějšího financování)
 • další směrodatné podklady – například pro stanovení odměn zaměstnancům, úpravy kreditní politiky, cenové politiky a úpravy cen, uplatnění smluvních sankcí atp.

Treasurer služby

 • řízení cash flow
 • obstarávání kapitálu a finančních prostředků (investic a úvěrů)
 • kontakt s bankami, nebo jinými financujícími subjekty
 • příprava všech potřebných podkladů pro banky včetně podnikatelských projektů
 • ekonomické plánování podniku
 • opatření na snížení ekonomických rizik
 • příprava a zpracovávání bezhotovostních plateb

Ekonomický coaching managementu

Čas od času si každý manažer potřebuje promluvit s někým zvenčí společnosti, aby našel nový pohled na danou situaci, či problém týkající se chodu společnosti, chystaných projektů a tak podobně. Je to proto, že manažeři díky každodenní rutině, stresu a soustředění se na pevně stanovené cíle, mohou snadno přehlédnout některé důležité okolnosti, souvislosti a potažmo i východiska. Jak se říká, pro samé stromy nevidí les.